جزئیات پروژه:

  • تاریخ:

     فروردین ۲۱, ۱۳۹۴

  • مشتری:

     نمایی از مراسم قرعه کشی جشنواره فرش طلا

  • وظیفه

     این جشنواره در پایان سال 1393 برگزار شد وبرنده خوش شانس این جشنواره صاحب دو میلیارد ریال وجه نقد گردید

این جشنواره در پایان سال ۱۳۹۳ برگزار شد وبرنده خوش شانس این جشنواره صاحب دو میلیارد ریال وجه نقد گردید