جزئیات پروژه:

  • تاریخ:

     فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

اول لکه رو برداشته و سپس از روی حوله اتو بکشید تا جذب حوله بشه.