تصاویری از کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش با حضور پروفسور مالکوم مک دونالد

جزئیات پروژه:

  • تاریخ:

     بهمن ۳, ۱۳۹۵