تصاویری از نهمین مجمع جهانی مدیریت با حضور مدیر عامل محترم بزرگترین بازار فرش ایران

جزئیات پروژه:

  • تاریخ:

     اسفند ۵, ۱۳۹۵