در سرای ابریشم پس از خرید با هر مبلغی می توانید کارت عضویت خود را از کانتر مستقر در سرای ابریشم دریافت و تا سه سال نزد خود نگه دارید تا بتوانید از مزایای بی نظیر آن استفاده نمایید .

اطمینان از رضایتمندی شما

پس از عضویت در باشگاه مشتریان سرای ابریشم crm سازمان به صورت اتوماتیک میزان رضایتمندی شما را از روش های گوناگون بررسی خواهد نمود .

شرکت در قرعه کشی ها

با عضویت در باشگاه که به صورت رایگان انجام می شود شما می توانید در قرعه کشی های متفاوت سرای ابریشم شرکت کنید.