حمل و نقل رایگان

حمل کلیه فرش های بالای شش متر در سرای ابریشم به شکل رایگان انجام می شود .

حمل و نقل مطمئن

فرش شما بر اساس قوانین و پیگیری خاصی به دست شما خواهد رسید .

نظارت بر حمل و نقل

پس از دریافت فرش فرمی از طرف راننده به شما داده خواهد شد و به این وسیله شما مشتریان عزیز چشمان مدیران مجموعه سرای ابریشم هستید .