موضوع : مسابقه عکاسی سرای ابریشم

هدف از شرکت در این مسابقه ارج نهادن به مشتریان محترم در سرای ابریشم

محدوده مسابقه:  سفره هفت سین مستقر در سرای ابریشم و تابلو اینستاگرام مشهور به قاب زندگی

زمان ارسال:  سفره هفت سین از هم اکنون تا آخر عید نوروز تابلو اینستاگرام از هم اکنون تا آخر فروردین ۱۳۹۷

قوانین شرکت در مسابقه:

عکسها باید متناسب با قوانین و مولفههای کشور باشد. رعایت قوانین شرعی و عرفی کشور ایران الزامی می باشد.

شرکت در مسابقه محدودیت سنی ندارد و برای عموم آزاد است.

هر شرکتکننده مجاز به ارسال ۴ عکس است.

هر متقاضی برای شرکت در مسابقه باید در مرحله اول عضو صفحه  sarayeabrisham در اینستاگرام شود و sarayeabrisham را در هر عکس به عنوان یک شخص تگ کند.

هشتگ عبارتهای sarayeabrisham# و #سرای_ابریشم در قسمت توضیحات هر عکس الزامی است.

ویرایش عکسها تنها از طریق فیلترهای اینستاگرام قابل پذیرش است.

شرکت در مسابقه و ارسال عکس به منزله پذیرش همه قوانین مسابقه است.

راهنمای ارسال عکس:

علاوه بر اینستاگرام عکسها را میتوانید از طریق نشانی sarayeabrishaminfo@gmail.com   با ذکر «ایمیل مسابقه عکس برای شرکت در مسابقه» در قسمت «موضوع» ارسال کنید و مشخصات نام و نام خانوادگی، تلفن همراه، کد ملی در متن ایمیل آورده شود.

زمان اعلام اسامی شرکت کنندگان منتخب و نفرات اول تا پنجم از طریق سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام سرای ابریشم (https://www.instagram.com/sarayeabrisham) به اطلاع خواهد رسید.