کارگاه آموزشی موفقیت و خلاقیت توسط سادات اعلایی

کارگاه آموزشی موفقیت و خلاقیت توسط سادات اعلایی

کارگاه آموزشی موفقیت و خلاقیت توسط سادات اعلایی

 

کارگاه آموزشی موفقیت و خلاقیت در کسب و کار که توسط جناب آقای امیر مهدی سادات اعلایی ( بنیانگذار راز زندگی، سخنران بزرگترین همایش ایران، مربی تغییر و تحول، نماینده آکادمی اشتاین بایس آلمان ) و به همت جناب آقای دکتر محمد مهدی روحانی، مدیر عامل محترم بزرگترین بازار فرش ایران در مجموعه ی سرای ابریشم برگزار شد.