خداحافظی با سرکار خانم ندا گودرزی، کارشناس پیشین امور اداری سرای ابریشم کار ساده ای نبود. ایشان همواره با نهایت ادب و تواضع پاسخگوی مشتریان عزیز سرای ابریشم بوده و در جایگاه شغلی خود بسیار کارآمد ظاهر می شدند.

مدیریت سرای ابریشم –بزرگترین بازار فرش ایران- به این بانوی محترم، لوح سپاس و هدیه ای را جهت یادبود و سپاسگزاری از زحمات ایشان طی سه سال اخیر اهدا نمود. باشد که قدردانی از کارمندان تبدیل به یک اصل در فرهنگ شغلی همه ی ما ایرانیان شود.