امیرمؤمنان (ع) در شب نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرت چون همیشه برای اقامه نماز جماعت صبح از خانه به سوی مسجد کوفه رهسپار شد. آن شب گویا درب چوبی خانه هم نمی خواست ایشان بروند، آن حضرت در را از جای درآورد و زیر لب زمزمه می کرد: ” کمربند و سینه خود را برای مرگ ببند زیرا مرگ تو را دیدار خواهد کرد، از مرگ اندوهناک مباش و بی تابی مکن زمانی که در خانه ی تو فرود می آید.” زمانی که به مسجد کوفه رسید، خفتگان را بیدار کرد و مشغول به اقامه ی نماز گشت. وقتی که می خواست سر از سجده ی رکعت اول بردارد، ابن ملجم مرادی چنان شمشیر را بر فرق سر آن حضرت فرود آورد که فرق مقدس سر آن بزرگوار تا نزدیک پیشانی شکافته شد. امیر مؤمنان در آن هنگام فرمود: ” به نام خدای و برای خدا و بر دین رسول خدا، به خدای کعبه قسم که رستگار شدم.” سپس قدری از خاک محراب را برداشت و بر سر گذاشت و این آیه را خواند: ” ما شما را از خاک آفریدیم و در آن باز می گردانیم و از آن نیز بار دیگر شما را بیرون می آوریم.”
این واقعه که منجر به شهادت مولای متقیان گشت، شیعیان را از آن روز تاکنون داغدار کرده است. در این روزها به هرجا که می نگریم نشانی از مولایمان حضرت علی (ع) می بینیم. سرای ابریشم –گلستان فرش ایران- روز دوشنبه هفتم تیرماه، بیست و یکم ماه مبارک رمضان به مناسبت شهادت مولای مان علی (ع) تعطیل است. ما، کارکنان سرای ابریشم این روز را به تمامی شیعیان جهان تسلیت می گوییم و برای تمامی مسلمانان آرزوی آمرزیده شدن در شب های قدر را داریم. چه خوب است که در این شب ها، علی وارانه به درگاه الهی بشتابیم.