نمایش ذوق و قریحه قالیبافان استان فارس در رسانه های بین المللی

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا، خبرگزاری های EFE اسپانیا و DPA آلمان در گزارش هایی به معرفی فرش دستباف فارس پرداختند.

مجید عباسی ، رییس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: انتشار این گزارش ها پس از آن که نمایندگان شماری از رسانه های خارجی مقیم ایران اول و دوم خرداد امسال در سفر به شیراز با ظرفیت های استان فارس در زمینه تولید فرش دستباف آشنا شدن صورت گرفت.
مجید عباسی افزود: روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی به نمایش ذوق و قریحه قالیبافان فارسی و اصالت تولیدهای آن ها پرداخته است و خبرگزاری های EFE اسپانیا و DPA آلمان نیز در گزارش هایی به معرفی توانمندی های استان فارس در زمینه تولید فرش دستباف پرداختند و با اشاره به ارگانیک بودن فرایند تولید این فرش در فارس، به عجین بودن بافتن قالی با زندگی عشایری نیز توجه کردند.

وی ادامه داد : روزنامه نیویورک تایمز  چشم انداز خوبی را برای فرش دستباف استان فارسبا توجه به رفع تحریم های آمریکا در قالب رفع ممنوعیت صادرات فرش از ایران به این کشور در بازارهای جهانی متصور شده است..
تور تخصصی فرش دستباف فارس، اول و دوم خرداد امسال با حضور نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران شامل روزنامه های نیویورک تایمز آمریکا، ولکس کرانت هلند، تلویزیون NOS هلند، راشا تودی روسی و عربی، ZDF آلمان، یورو نیوز اروپا، فرانس ۲۴ فرانسه، تلویزیون امارات، خبرگزاری های DPA آلمان، تیما انگلستان و EFE اسپانیا، آژانس عکس مگنوم و گروه سازنده مستند پردیس پارسی در شیراز برگزار شد.