فینال جام رمضان بازی فوتسال که به حمایت سرای ابریشم گلستان فرش ایران ، بامداد شنبه بیست و نهم خرداد ماه برگزار شد ، با پیروزی تیم هدیه تبریز به پایان رسید. مراسم اهدای جام بلافاصله بعد از بازی انجام شد و تیم هدیه ی تبریز، جام اولین دوره از مسابقات فوتسال جام رمضان سرای ابریشم را با خود به همراه برد.