تولید بیش از 3 میلیون متر مربع فرش دستباف در کشور

مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران تولید فرش دستباف در سطح کشور طی سال ۹۴ را بیش از ۳ میلیون متر مربع اعلام کرد.

وی افزود: در دوماهه نخست سال جاری  صادرات فرش دستبافت با رشد ۲۳ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته به چهل میلیون دلار رسیده است.

وی بیان کرد: دوماهه نخست سال جاری ۳۵۰ تن صادرات فرش دستباف داشته ایم که به نسبت وزنی در مقایسه با سال گذشته که حدود ۲۵۳ تن بوده رشدی مطلوب یافته است.

مدیر عامل شرکت سهامیافزا فرش ایران با بیان اینکه عمده صادرات فرش دستباف با ۱۱ میلیون دلار به کشور آمریکا بوده است، افزود : این میزان صادرات در سال گذشته بسیار ناچیز بوده که این افزایش صادرات ناشی از اجرا شدن برجام بوده است.

عابد تصریح کرد: طی سالیان گذشته صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری فرش دستباف به کشور آمریکا داشته ایم که در سال ۹۵ برنامه پیش بینی میشود صادرات ۸۰ میلیون دلار فرش دستباف به کشور آمریکا داشته باشیم.