براساس خبری که در خبرگزاری ها منتشر شد و براساس اظهارات احمدعلی بابایی، رئیس اداره فرش سازمان صنعت و معدن استان همدان، تاکنون سازمان صنعت و معدن مجوز تشکیل یکصد و دو واحد پشتیبان در این استان را اعطا کرده که از میان آنها حدود نود درصد از آنها فعال بوده و هر کدام از این واحدها دست کم ۲۰ بافند فرش دارد. وی افزود : با اعطای برخی تسهیلات کم بهره به میزان پنجاه میلیون و صد میلیون به ۲۲ واحد پشتیبان فرش دستبافت، از طریق صندوق کارآفرینی، از این واحدها حمایت مالی شده است. 11

رئیس اداره فرش سازمان صنعت و معدن استان همدان افزود، صنعت فرش دستبافت سبب فعال شدن حدود ۳۰ رده شغلی در این استان می شود و پشتیبانی بخش دولتی از این صنعت، از جمله ایجاد و تشکیل نمایشگاه های برون مرزی، شناسایی بازارهای مصرف، ایجاد بسترهای صادراتی و حمایت های مالی، باعث افزایش سرمایه گذاری در این حوزه و بازدهی بالای این صنعت خواهد شد.

بابایی با اشاره به اینکه از دوسال قبل، برداشتن تحریم ها پیش بینی شده بود گفت، از تولیدکنندگان و بازرگانان فعال در این حوزه درخواست شده بود تا اقدام به تولید فرش دستباف جهت صادارت و رقابت در بازارهای بین المللی نمایند اما متاسفانه این درخواست بی پاسخ ماند و تجار به این توصیه عمل نکردند.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت و معدن استان همدان در همین راستا تصریح کرد، بی توجهی به این امر سبب شد تا بسترهای مناسب فرش دستباف ایجاد نشود. وی افزود، در صورت شروع بافت فرش دستبافت، باید به شیوه ای انجام شد و که تا ۸ ماه آینده کالایی با شرایط رقابت در بازارهای آمریکا و اروپا ایجاد شود.