ناصر فغفوری از بافت بزرگ‌ترین فرش دستباف طرح شاه‌عباسی در زنجان خبر داد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه بافت بزرگ‌ترین فرش دستباف طرح شاه‌عباسی ایران چهار سال به طول انجامیده است، گفت: مراسم رونمایی از این فرش در هفته آینده برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ابعاد فرش دستباف طرح شاه‌عباسی زنجان ۶۰ متر مربع است، گفت: فرش بافته‌شده ابریشم خالص بوده که بافت آن توسط ۱۰ بافنده در مدت‌زمان چهار سال به طول انجامیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به بافت بزرگ‌ترین فرش طرح شاه‌عباسی در استان زنجان عنوان کرد: این فرش توسط هنرمندان بومی بافته‌شده است که در چند روز آینده مراسم پایان بافت این فرش برگزار می‌شود.