فرش دستباف ایرانی به عنوان یک برند قدیمی جایگاهی در عرصه بین الملل دارد ولی مدتی است333332_353که با مشکلات متعددی در بخش تولید و صادرات آن به وجود آمده است.

فرش دستباف سابقه طولانی در کشور دارد و در گذشته‌های دور یکی از صنایع مهم و کلیدی برخی استان‌ها محسوب می‌شد؛ به گونه‌ای که قبل از کشف و فروش نفت، بخش اعظم صادرات محصولات کشور را فرش تشکیل می‌داد.

با این حال فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهان هنوز هم حرف اول را می‌زند؛ اما این صنعت با وجود اهمیتش در بسیاری از زمینه‌ها، با چالش‌های متعددی در بخش تولید و صادرات مواجه است.
مهدی طاهری در خصوص بازار فرش دستباف گفت: متاسفانه زمانی که نظارت کافی در این بخش وجود نداشته باشد به مراتب فرش تولید شده کیفیت خود را ازدست می دهد و محصول صادراتی دوباره به بازار برگشت داده می شود.وی در ادامه یادآورشد: باید مسئولان تلاش نمایند که نظارت خود را بر صادرات این محصول بیشتر کنند تا بستر برای رقابت بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود در غیر اینصورت این صنعت در آینده با چالش های زیادی مواجه خواهد شد.این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه برای کسب بازارهای جهانی باید فرش دستباف، شناسنامه دار شود افزود: به طور یقین اجرایی شدن این امر به عنوان شاهرگ توسعه این صنعت و کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی است چرا که کشورهای خارجی خواهان فرش دستباف ایران هستند.طاهری با تاکید براینکه هم اکنون، شاهد کاهش صادرات  فرش دستباف هستیم گفت: با ساماندهی بازار ، ارتقای کیفیت و حمایت از این صنعت می توان گره های موجود را باز کرده و زمینه را برای رونق صادرات هموار کرد.این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش شود که صادرات فرش دستباف، به کشورهای اسلامی در دستور کار قرار گیرد تصریح کرد: متاسفانه از این صنعت آنطور که باید حمایتی صورت نمی گیرد و ما دراین مدت، بسیاری از فرصت ها را از دست داده ایم.به گفته طاهری، کمبود سرمایه در بخش صنعت فرش، یکی از مشکلات فعلی است.