بافت بیش از 4000 فرش توسط مددجویان کمیته امداد امام (ر ه) اصفهان

کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بیش از شش هزار و هشتصد بافنده فرش دستباف در استان اصفهان زیر پوشش کمیته امداد هستند که سال گذشته حدود ۷۰۰ تخته فرش دستباف را روانه بازار کردند .
حمید رضا شیران  با اشاره به اینکه به دلیل رکود در بازار فرش و صادرات کم این محصول ارزش فروش این هنر در کمیته امداد مشخص نشده است افزود: مددجویان کمیته امداد  در سه اندازه چهار متری ،شش متری و دوازده متری قالی می بافند و بیشترین سهم از بافت قالی های دستباف استان را دارند.
وی گفت :سال گذشته ۷۰۷۱ خانوار کمیته امداد که بیشتر زنان سرپرست خانوار بودند ۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال را برای خود کفایی بیشتر دریافت کرده اند .