براساس اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، مالکیت معنوی هنر فرش دستبافت استان اردبیل دوباره احیا خواهد شد.
سید حامد عاملی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفت و گویی که با خبرگزاری ها داشت، با اشاره به اهمیت بالای هنر فرش دستبافت استان اردبیل گفت: مالکیت معنوی تعداد ۱۰ نوع فرش دستبافت استان اردبیل تاکنون به صورت جهانی به ثبت رسیده است.
علاوه بر این میر اعلا سیدی، رئیس اداره فرش استان اردبیل با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۳ هزار نفر در بخش قالیبافی این استان در حال فعالیت هستند، گفت: تعداد یازده هزار نفر از این تعداد از خدمات بیمه ای استفاده می کنند.