فرش دستباف بر اساس سلیقه بازارهای جهانی تولید می‌شود

اسحاق رسولی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد استان اردبیل با اشاره به راه اندازی خوشه فرش دستبافت استان اردبیل گفت، فرش دستباف در این استان در راستای سلیقه بازارهای جهانی و امروزی تولید می شود و این اقدام یکی از اهداف رونق اقتصادی و صادرات فرش استان اردبیل می باشد.
وی تصریح کرد، جهت احیا و نوسازی صادرات قالی اردبیل برنامه ریزی سه ساله ای به صورت راه اندازی و تاسیس خوشه های فرش دستباف انجام می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فرش دستبافت کهنه هنرمندان نیز مشتریان و طرفداران خوبی در جهان دارد، گفت: ما می توانیم با استفاده از نقشه و طرح های فرش دستبافت، علاوه بر اینکه هنر فرش اردبیل را مجددا بازسازی و احیا کنیم، علاوه بر این میتوانیم قدم های اساسی جهت رونق صادرات فرش دستبافت به کشورهای همسایه و نیز کشورهای اروپایی برداریم.