براساس اظهارات دبیر بازرگانی استان اردبیل، صادرات فرش دستبافت این استان پس از اجرای برجام و افزایش همکاری کشورهای جهان با ایران رونق می گیرد.
حسین وثوقی ایرانی، دبیر اتاق بازرگانی استان اردبیل، در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت فرش دستباف در شهرک صنعتی اردبیل برگزار شده بود، خاطر نشان کرد: استان اردبیل ظرفیت زیادی در تولید فرش دستباف داشته و پس از اجرایی شدن برجام، صادرات آن افزایش می یابد.
وی با اشاره به حمایت همه جانبه ی مسئولان شهرک های صنعتی اردبیل از تولیدکنندگان فرش دستباف بخصوص کارگاه های کوچک و تولیدکنندگان فرش دستبافت افرود: به منظور رونق و افزایش صادرات قالی اردبیل از ظرفیت کارشناسان و متخصصان فرش دستباف استفاده می شود.
دبیر اتاق بازرگانی استان اردبیل علاوه براین تصریح کرد: با اولویت قراردادن سلیقه و نیاز بازارهای مصرف، می توان با راه اندازی خوشه فرش دستبافت به جایگاه واقعی استان اردبیل در این حوزه برسیم
وی با اشاره به برنامه ریزی منسجم و همه جانبه ی اتاق بازرگانی اردبیل جهت بازاریابی هنر فرش دستباف در اردبیل افزود: در همین زمینه جلسات زیادی با بازرگانان و تجار کشورهای مختلف در امر صادرات فرش دستبافت انجام شده است.