تیزرهای ویدیویی

تیزر قرعه کشی برندگان جشنواره شمش طلا و خوش سلیقه ها

اولین تیزر تلویزیونی سرای ابریشم - از امروز فرش ماشینی بخرید

جایزه دو میلیارد ریالی فرشی است طلایی که در تاریخ بیست و یکم فروردین ماه 1394 تقدیم به برنده خوش شانس جشنواره شد .

تیزر تبلیغاتی ویژگی های مرکز فروش فرش ماشینی

تیزر اهدای جایزه یک میلیارد ریالی

تیزر ویژه مجموعه سرای ابریشم

تیزر فرش قرمز مجموعه سرای ابریشم

تیزر کامل مجتمع سرای ابریشم

تیزر جشنواره خوش سلیقه های سرای ابریشم

تیزر جشنواره حسابی سرای ابریشم

تیزر جشنواره زوج و فرش سرای ابریشم

تیزر تلویزیونی جشنواره فصل طلایی سرای ابریشم

تبلیغات گسترده سرای ابریشم در کشور

تیزر قرعه کشی جشنواره خوش سلیقه ها

تیزر تبلیغات تلویزیونی جشنواره زمستانی 3 و 33