مسیرهای دسترسی

از اتوبان شهید همت
اتوبان شهید همت – بزرگراه شهید صیاد شیرازی- میدان سپاه- میدان بهارستان - خیابان مصطفی خمینی – نرسیده به چهار راه سیروس- سرای ابریشم
مسیر دسترسی از طریق مترو شهید همت :
بزرگراه شهید همت ، ایستگاه شهید همت (به سمت کهریزک ) - تعویض خط در ایستگاه دروازه دولت به سمت فرهنگسرا- - ایستگاه دروازه شمران - ایستگاه بهارستان - خطی های مترو به سمت بازار
 

  از اتوبان رسالت
  اتوبان رسالت – بزرگراه شهید صیاد شیرازی- میدان سپاه- میدان بهارستان - خیابان مصطفی خمینی – نرسیده به چهار راه سیروس- سرای ابریشم
  مسیر دسترسی از طریق مترو سرسبز
  بزرگراه رسالت ، چهار راه سرسبز، ایستگاه سرسبز (به سمت صادقیه) - ایستگاه بهارستان - خطی های مترو به سمت بازار
   

   از خیابان طالقانی
   انتهای خیابان طالقانی- میدان سپاه- میدان بهارستان - خیابان مصطفی خمینی – نرسیده به چهار راه سیروس- سرای ابریشم
   مسیر مترو از میدان سپاه - مترو امام حسین
   خیابان سپاه، ایستگاه مترو امام حسین ، مترو بهارستان، خیابان مصطفی خمینی ، خطی های بازار، نرسیده به چهار راه سیروس
    

    از خیابان خیام
    خیابان خیام- خیابان پانزده خرداد- چهار راه سیروس- سرای ابریشم
    مسیر مترو از خیابان خیام
    خیابان خیام، مترو خیام، ایستگاه پانزده خرداد، خیابان پانزده خرداد، بالاتر از چهار راه سیروس
     

     از خیابان ری
     خیابان ری- خیابان امیرکبیر- چهارراه سرچشمه- خیابان مصطفی خمینی – نرسیده به چهار راه سیروس- سرای ابریشم
      

      از خیابان 17 شهریور
      خیابان 17 شهریور-اتوبان شهید محلاتی- خیابان پانزده خرداد- چهار راه سیروس- سرای ابریشم