گلستان فرش ایران – سرای ابریشم – جهت دسترسی آسان و راهنمایی همشهریان گرامی، اقدام به معرفی اجمالی این طبقه نموده است. واحدهای طبقه هم کف بزرگترین مجتمع فروش فرش ایران در فروشگاه سرای ابریشم شامل واحدهای ذیل می باشد.

فرهی

فرهی

واحد 17 -فرش فرهی، عرش، (ابریشم، آکریلیک)-تلفن : 33547233 - 33547234

فرش کاخ

فرش کاخ

واحد 18-عرضه کننده:کاخ، بافته های مهستان- تلفن تماس:33541900- 33568131

فرش دیبا

فرش دیبا

واحد 19-عمارت، دیبا، شنل فانتزی، شنل پرسان، شنل شونهر، آکریلیک دیبا- تلفن: 33549061

فرش مشهد اردهال

فرش مشهد اردهال

واحد 20 -فرش ری، تندیس کاشان، ابریشم سلطان، شنل مهیار دلیجان-تلفن: 33546386

فرش سیزان

فرش سیزان

واحد 21- عرضه کننده:فرش سیزان کاشان، فرش تاپ، یاقوت - تلفن: 33541527

فرش عظیم زاده کاشان

فرش عظیم زاده کاشان

واحد 22- عرضه کننده: فرش عظیم زاده، سی رنگ مشهد (نگین ابریشم )-تلفن: 33560671

فرش خاطره کاشان

فرش خاطره کاشان

واحد 23- عرضه کننده: فرش خاطره کاشان، فرش افق- تلفن: 33541532-33541520

فرش ایده آل

فرش ایده آل

واحد 24- عرضه کننده فرش ایده آل- تلفن تماس: 33561068

فرش بهشتی تبریز

فرش بهشتی تبریز

واحد 25-بهشتی تبریز، فرش خوب، 700/1000/1200-تلفن: 33545075- 33569287