گلستان فرش ایران – سرای ابریشم – جهت دسترسی آسان و راهنمایی همشهریان گرامی، اقدام به معرفی اجمالی این طبقه نموده است. واحدهای طبقه هم کف بزرگترین مجتمع فروش فرش ایران در فروشگاه سرای ابریشم شامل واحدهای ذیل می باشد.

ستاره کویر یزد

ستاره کویر یزد

واحد ۱۷

افق

افق

واحد ۱۸

فرش ماندگار

فرش ماندگار

واحد ۱۹

فرش فرهی

فرش فرهی

واحد ۲۰

فرش کرامتیان

فرش کرامتیان

واحد ۲۱

فرش بهشتی تبریز

فرش بهشتی تبریز

واحد ۲۵

فرش ایده آل

فرش ایده آل