سرای ابریشم به منظور ارج نهادن به مشتریان و دسترسی آسان به واحدها و فروشگاه های مستقر در این مجتمع، اقدام به معرفی واحدهای طبقه منفی یک این مجتمع کرده است. واحدهای مستقر در طبقه منفی یک شامل واحدهای زیر است:

خاطره کویر

خاطره کویر

واحد 30- خاطره کویر کاشان، فرش شادنقش، مهیار دلیجان، چهل ستون- تلفن تماس: 33561271

فرش وزرا

فرش وزرا

واحد 31- نفیس مشهد، البرز، زاگرس 1200 شانه، الماس کویر کرمان- تلفن تماس: 33560952-021

فرش آنا

فرش آنا

واحد 32- فرش آنا، فرش سناتور، فانتزی ساوین، شنل - تلفن تماس: 33565078-021

فرش شاهکار عطارد تبریز

فرش شاهکار عطارد تبریز

واحد 33- عرضه کننده: فرش شاهکار تبریز- تلفن تماس: 33544428-021

نگین و زمرد

نگین و زمرد

واحد 34- نگین و زمرد مشهد، پایار، ثمین کاشان، خاتم کاشان، فرش اطلس -تلفن تماس: 33563208

سانات ترک

سانات ترک

واحد 35- عرضه کننده: فرش سانات ترک سانات - تلفن تماس: 33562693-021

فرش پاتریس

فرش پاتریس

واحد 36- پاتریس، صوفیا، ابریشمی گوهر خوشنام مشهد، 1200 شانه گیتی پسند - تلفن: 33547389

فرش اصیل تبریز

فرش اصیل تبریز

واحد 37- عرضه کننده: فرش اصیل تبریز- تلفن تماس: 33544650 - 33542379

نگین ابریشم مشهد

نگین ابریشم مشهد

واحد 38- عرضه کننده: فرش نگین ابریشم مشهد- تلفن تماس: 33569635-021

فرش ماهور

فرش ماهور

واحد 39- عرضه کننده: فرش ماهور- تلفن تماس: 33552241-021

قالی سرام

قالی سرام

واحد 40-عرضه کننده: قالی سرام، ابریشم کاشان، زمرد کاشان- تلفن تماس: 33561956-021

رادین

رادین

واحد 41- عرضه کننده فرش رادین اصفهان- تلفن تماس: 33549147-021