سرای ابریشم به منظور ارج نهادن به مشتریان و دسترسی آسان به واحدها و فروشگاه های مستقر در این مجتمع، اقدام به معرفی واحدهای طبقه منفی یک این مجتمع کرده است. واحدهای مستقر در طبقه منفی یک شامل واحدهای زیر است:

فرش کهکشان

فرش کهکشان

واحد یک- عرضه کننده فرش کهکشان، سروستان، بهارستان، فرش عروسکی- تلفن: 33560621-021

فرش اطمینان مشهد

فرش اطمینان مشهد

واحد 2- فرش اطمینان مشهد 1200 شانه، برلیان ابریشم، شاهانه ابریشم- تلفن: 33541912-021

فرش قیطران

فرش قیطران

واحد 3-فرش قیطران، قالی تبریز، ابریشمی زیبا و مهیار دلیجان، آکریلیک- تلفن: 33554415-021

فرش مرینوس

فرش مرینوس

واحد 4- عرضه کننده: فرش مرینوس ترک، شنل ترک، جانگل، فرش هندی- تلفن: 33549149-021

نیک صنعتیان

نیک صنعتیان

واحد 5- عرضه کننده ی انواع فرش مدرن - تلفن تماس: 33553510-021

فرش یک

فرش یک

واحد 6- عرضه کننده: فرش دیبا، عروسکی، بلوچی، شنل پاتیک، سپنتا- تلفن : 33568580-021

فرش کرامتیان

فرش کرامتیان

واحد 7- عرضه کننده فرش ابریشمی کرامتیان - تلفن تماس : 33549154-021

فرش اسطوره

فرش اسطوره

واحد 8- فرش اسطوره 1000 شانه 8 رنگ و 10 رنگ، 700 شانه 8 رنگ- تلفن: 33547089 - 33568255

فرش مشهد

فرش مشهد

واحد 9- عرضه کننده:فرش مشهد، امپراتور یزد، امیران کاشان- تلفن: 33567719-021

فرش آرا مشهد

فرش آرا مشهد

واحد 10- عرضه کننده: فرشآرا مشهد، آکریلیک برلیان، کتیبه- تلفن: 33567719-021

فرش محتشم

فرش محتشم

واحد 11-عرضه کننده: فرش محتشم، پارس نگین- تلفن تماس: 33567340-021

شاپرک

شاپرک

واحد 12- فرش شاپرک 700-1000-1200 شانه،نائین، هخامنش، فانتزی آرامیس- تلفن: 33546935

سروش پایتخت

سروش پایتخت

واحد 13- فرش ماندانا 1000، اکسیر 1000 و 1200 شانه، نسیم، سروش پایتخت، آیریک- تلفن: 33546541

ستاره کویر یزد

ستاره کویر یزد

واحد 14- عرضه کننده فرش ستاره کویر یزد- تلفن: 33546087

پامچال

پامچال

واحد 15- فرش پامچال، سانا، شاهان کشمیر، آرمانی، کنگره 1200- تلفن: 33545211 - 33541906

کافه ابریشم

کافه ابریشم

واحد 16- کافه ابریشم- تلفن تماس: 33542315-021