واحدهای فروشگاهی موجود در طبقه اول بزرگترین بازار فرش ماشینی و تابلوفرش ایران شامل فروشگاه های زیر است.

فرش کهکشان

فرش کهکشان

واحد 1 - عرضه کننده: فرش کهکشان، سروستان، بهارستان، فرش عروسکی - تلفن تماس: 33560621-021

فرش اطمینان مشهد

فرش اطمینان مشهد

واحد 2 - عرضه کننده: فرش اطمینان مشهد 1200 شانه، برلیان ابریشم، شاهانه ابریشم - تلفن تماس: 33541912-021

فرش قیطران

فرش قیطران

واحد 3- عرضه کننده: فرش قیطران، قالی تبریز، ابریشمی زیبا و مهیار دلیجان، آکریلیک - تلفن تماس: 33554415-021

فرش مرینوس

فرش مرینوس

واحد 4- عرضه کننده : فرش مرینوس ترک، شنل ترک، جانگل، فرش هندی - تلفن تماس: 33549149-021

نیک صنعتیان

نیک صنعتیان

واحد 5 - عرضه کننده : فرش مدرن - تلفن تماس: 33553510-021

فرش یک

فرش یک

واحد 6 - عرضه کننده: فرش دیبا، عروسکی، بلوچی، شنل پاتیک، سپنتا - تلفن تماس: 33568580-021

فرش کرامتیان

فرش کرامتیان

واحد 7- عرضه کننده : فرش ابریشمی کرامتیان - تلفن تماس: 33549154-021

اسطوره

اسطوره

واحد 8 - عرضه کننده: فرش اسطوره 1000 شانه 8 رنگ و 10 رنگ، 700 شانه 8 رنگ - تلفن تماس: 33547089 - 33568255

فرش مشهد

فرش مشهد

واحد 9- عرضه کننده: فرش مشهد، امپراتور یزد، امیران کاشان- تلفن تماس: 33569043-021

آرا مشهد

آرا مشهد

واحد 10 - عرضه کننده : فرش آرا مشهد، آکریلیک برلیان، کتیبه - تلفن تماس: 33567719-021

فرش محتشم

فرش محتشم

واحد 11 -عرضه کننده: فرش محتشم، پارس نگین - تلفن تماس: 33567340-021

شاپرک

شاپرک

واحد 12 - عرضه کننده : فرش شاپرک 700-1000-1200 شانه – نائین، هخامنش، فانتزی آرامیس - تلفن تماس : 33546935-021

سروش پایتخت

سروش پایتخت

واحد 13 - عرضه کننده: فرش ماندانا 1000 شانه، اکسیر 1000 و 1200 شانه، نسیم، سروش پایتخت، فرش آیریک- تلفن تماس: 33546541-021

ستاره کویر یزد

ستاره کویر یزد

واحد 14- عرضه کننده: فرش ستاره کویر یزد - تلفن تماس: 33546087-021

پامچال

پامچال

واحد 15- عرضه کننده: فرش پامچال، سانا، شاهان کشمیر، آرمانی، کنگره 1200 شانه- تلفن تماس: 33545211 - 33541906

کافه ابریشم

کافه ابریشم

واحد 16- کافه ابریشم- تلفن تماس: 33542315-021