واحدهای فروشگاهی موجود در طبقه اول بزرگترین بازار فرش ماشینی و تابلوفرش ایران شامل فروشگاه های زیر است.

قالی سلیمان

قالی سلیمان

واحد 26 - قالی سلیمان، ابریشم جاوید کاشان، آرمیتاژ پوست و فرش - تلفن: 33553958-021

فرش دیپلمات

فرش دیپلمات

واحد 27 - عرضه کننده:فرش دیپلمات، فرش جردن، فرش شاهکار صفویه- تلفن : 33552364-021

فرش ساوین

فرش ساوین

واحد 28- عرضه کننده: فرش فرش ساوین، تهران، شادلین، سورنا- تلفن: 33560213-021

استاد حیدر

استاد حیدر

واحد 29- عرضه کننده: فرش و تابلو فرش دستباف- تلفن تماس: 33568367

خاطره کویرکاشان

خاطره کویرکاشان

واحد 30- خاطره کویر کاشان، فرش شادنقش، مهیار دلیجان، چهل ستون- تلفن تماس: 33561271

فرش وزرا

فرش وزرا

واحد 31- نفیس مشهد، البرز، زاگرس 1200 شانه، الماس کویر کرمان- تلفن تماس: 33560952-021

فرش آنا

فرش آنا

واحد 32- فرش آنا، فرش سناتور، فانتزی ساوین، شنل - تلفن تماس: 33565078-021

فرش شاهکار عطارد تبریز

فرش شاهکار عطارد تبریز

واحد 33- عرضه کننده: فرش پردیس- تلفن تماس: 33544428-021

فرش نگین و زمرد

فرش نگین و زمرد

واحد 34- نگین و زمرد مشهد، پایار، ثمین کاشان، خاتم کاشان، فرش اطلس -تلفن تماس: 33563208

سانات ترک

سانات ترک

واحد 35- عرضه کننده: فرش سانات ترک سانات - تلفن تماس: 33562693-021

فرش پاتریس

فرش پاتریس

واحد 36- پاتریس، صوفیا، ابریشمی گوهر خوشنام مشهد، 1200 شانه گیتی پسند - تلفن: 33547389

فرش اصیل تبریز

فرش اصیل تبریز

واحد 37- عرضه کننده: فرش اصیل تبریز- تلفن تماس: 33544650 - 33542379

نگین ابریشم مشهد

نگین ابریشم مشهد

واحد 38- عرضه کننده: فرش نگین ابریشم مشهد- تلفن تماس: 33569635-021

فرش ماهور

فرش ماهور

واحد 39- عرضه کننده: فرش ماهور- تلفن تماس: 33552241-021

قالی سرام

قالی سرام

واحد 40- عرضه کننده سرام، ابریشم کاشان، زمرد کاشان- تلفن تماس: 33561956

فرش رادین

فرش رادین

واحد 41- عرضه کننده فرش رادین اصفهان- تلفن تماس: 33549147-021