راهنمای باشگاه مشتریان

پس از دریافت کارت قرعه کشی از میز اطلاعات در سرای ابریشم ، به صورت زیر عمل نمایید :
الف ) در صفحه اصلی بر روی گزینه سایت باشگاه مشتریان کلیک نمایید .
ب) پس از ورود به صفحه باشگاه مشتریان
  1. وارد کردن شماره موبایل ثبت شده توسط میز اطلاعات سرای ابریشم
  2. وارد کردن کد کارت عضویت که در پشت کارت باشگاه مشتریان درج شده است
 ثبت نمایید و به صفحه شخصی خود وارد خواهید شد.
در این مرحله می توانید تمامی امتیازات و تخفیفات خود را که به واسطه خرید خود کسب کرده اید را ملاحظه نمایید.